Etik Değerler
Etik Değerler
ETİK İLKELER

 -Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

 -Halka hizmet bilinci

 -Hizmet standartlarına uyma

 -Amaç ve misyona bağlılık

 -Dürüstlük ve tarafsızlık

 -Saygınlık ve güven

 -Nezaket ve saygı

 -Yetkili makamlara bildirim

 -Çıkar çatışmasından kaçınma

 -Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

 -Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

 -Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

 -Savurganlıktan kaçınma

 -Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

 -Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

 -Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

 -Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

 -Mal bildiriminde bulunma

  • AÇIKLAMALARLA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ