Etik Değerler
Etik Değerler
ETİK KOMİSYONU

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Etik Komisyonu, Bakanlık makamından alınan 27/03/2012 tarihli onay ile kurulmuştur.

    Söz konusu komisyon;

   - Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında,
   - İç Denetim Birim Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ve Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

olmak üzere 1 başkan 4 üyeden oluşmaktadır.