Etik Değerler
Etik Değerler
GÖREVLER

       Etik Komisyonun Görevi;

     - Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
  - Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
      - Etik uygulamaları değerlendirmek.