Etik Değerler
Etik Değerler
ÖRNEK UYGULAMALAR

►Örnek Uygulama

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,Diyarbakır İl Müdürlüğümüze çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunmuştur.

►Örnek Uygulama

“Kamuda Sürdürülebilir Mükemmellik Projesi-EFQM Modeli” çalışması kapsamında Kurumsal Özdeğerlendirme çalışmaları ve diğer etkinliklere katılım ve olumlu sonuçlara ulaşma çabalarından dolayı İzmir Valiliğince, İzmirİl Müdürlüğümüze Teşekkür Belgesi verilmiştir.